Verlichting in een
vertrouwde omgeving

In veel ziekenhuizen en zorgcentra wordt al gebruikgemaakt van de waakmand: een mand voor mensen die waken bij een ongeneeslijk zieke. Een initiatief dat in de palliatieve zorg met veel enthousiasme is ontvangen door professionals en gebruikers. Stichting Waakmand Bommelerwaard biedt deze bijzondere mand nu ook aan in de thuissituatie. 

De mand is bedoeld voor mensen die in de thuissituatie waken bij een familielid, vriend(in) of andere naaste. De inhoud is geselecteerd door mensen die vanuit hun werk bekend zijn met het waken en die op andere manieren al veel voor ongeneeslijk zieken en hun naasten hebben betekend.