Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Stichting Waakmand Bommelerwaard bestaat uit:

Frans van Amelsvoort

voorzitter

Frans van Amelsvoort was o.m. beleidsadviseur in de sector Zorg & Welzijn (op landelijk, provinciaal en regionaal niveau), bestuurlijk vrijwilliger bij de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminal Zorg Bommelerwaard en bij de Vereniging Humanitas, afd. Bommelerwaard en afd. Rivierenland.

Leny Merks

Secretaris/Coördinator

Leny Merks is werkzaam geweest in de uitgeversbranche, o.m. als beeldredacteur voor medische uitgaven. In 1999 stond zij aan de wieg van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Bommelerwaard (VPTZ). Tot eind 2016 was zij hier coördinator en tot 1 oktober 2020 heeft zij VPTZ als secretaris ondersteunt.

Ralph van den Berg

Penningmeester

Ralph van den Berg heeft geen ervaring met palliatieve zorg, maar wil graag als vrijwilliger bij deze stichting een maatschappelijke bijdrage leveren. Hij vindt de Waakmand een mooi initiatief en zorgt als penningmeester dat alle financiën netjes geadministreerd en verantwoord worden.

Gerlinde Baron

algemeen bestuurslid

Gerlinde Baron is werkzaam als wijkverpleegkundige in de thuiszorg en weet vanuit haar dagelijkse praktijk hoe intensief de laatste periode van waken bij een naaste kan zijn. Daarom wil zij zich graag inzetten voor de waakmand om zo de mantelzorgers een steuntje in de rug te geven.

De bestuursleden zijn vanuit hun professie en/of ander vrijwilligerswerk goed bekend met de situatie rond mantelzorg en waken.

Hun werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Verslagen en documenten